Novost

individualni trening (coaching) u tehnikama učenja

09.06.2021 10:04 Novosti

Poštovani studenti,

Ured za karijerno savjetovanje i podršku studentima provodi individualni trening (coaching) u tehnikama učenja.

Dolazi doba ispitnih rokova pa ako netko od vas ima potrebu za ovakvim načinom rada, možete se javiti na e-mail majda.savor(at)vuka.hr.

Trening se provodi na vlastitim materijalima (skriptama, knjigama), prilagođava se svakom studentu prema potrebama, a obuhvaća:
- Rad na organizaciji gradiva
- Sagledavanje dosadašnjih navika učenja
- Usvajanje novih navika i tehnika učenja
- Poduka u mnemotehnikama
- Rad na organizaciji vremena
o Izrada dugoročnog i kratkoročnog plana učenja
o Postavljanje prioriteta
- Rad na prevenciji odlaganja/odugovlačenje
- Rad na motivaciji
- Rad na ispitnoj anksioznosti


Navedene teme se prolaze i na radionicama u manjim grupama. Radionice se održavaju periodički tijekom godine, a najave će se nalaziti na facebook stranici Ureda za karijerno savjetovanje i podršku studentima.

https://www.facebook.com/Ured-za-karijerno-savjetovanje-i-podr%C5%A1ku-studentima-Veleu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-Karlovcu-105791531547229/?ref=pages_you_manage

Lijepi pozdrav,
Majda Šavor, prof.psih.


Voditelj Ureda za karijerno savjetovanje i podršku studentima
Veleučilište u Karlovcu
I. Meštrovića 10
47 000 Karlovac
majda.savor@vuka.hr


Najnovije obavijesti