Novost

Gostujuće predavanje "Cretna staništa u Hrvatskoj"

21.12.2022 15:00 Novosti

U sklopu projekta "Snaga vještina-unapređenje stručne prakse na stručnim studijima Veleučilišta u Karlovcu" prof.dr.sc. Antun Alegro (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održat će gostujuće predavanje na temu "Cretna staništa u Hrvatskoj". Predavanje će se održati 21.12.2022. godine u predavaonici 6/2 u 18:30 sati.