Novost

Obavijest studentima o provođenju nastave do kraja zimskog semestra

27.11.2020 14:06 Novosti

Poštovane studentice i studenti,

obavještavamo Vas da je za zgradu Veleučilišta na adresi Trg J. J. Strossmayera 9 izdana uporabna dozvola, čime je omogućeno da se za sve studije Veleučilišta u Karlovcu nastava izvodi prema hibridnom modelu, uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zbog specifičnosti studijskih programa, Veleučilište je odabralo hibridni model u kojem se može odmjereno uskladiti dinamika izvedbe nastave sukladno pojedinim sadržajima koji su opisani u silabusima i definiranim ishodima učenja. U okviru teorijskih kolegija nastava se može izvoditi pretežito na daljinu, dok za praktične kolegije oblik nastave može biti pretežito ili isključivo na klasični način. Kako bi se odradio dio nastave koji se ne može izvesti na daljinu, omogućena je kontaktna nastava prema rasporedu po studijima.

Preporuka je kontaktnu nastavu iskoristiti za održavanje vježbi, laboratorijskih vježbi, terenske nastave i provjere znanja.

Za izvanredne studente kontaktnu nastavu je moguće organizirati u postojećim terminima turnusa ili ciklusa.

Za redovne studente slijedi raspored mogućih održavanja kontaktne nastave koji je napravljen kako bi se ispunile sve epidemiološke preporuke.

Raspored kontaktne nastave napravit će pročelnici odjela i o tome obavijestiti studente tijekom sljedećeg tjedna.

 

Strojarstvo – svi studiji
Mehatronika
Nastava se do kraja semestra odvija prema već uhodanom rasporedu – hibridno.
Lovstvo i zaštita prirode
Prehrambena tehnologija
Kontaktnu nastavu je moguće izvoditi u sljedećim tjednima:
od 7. 12. do 11. 12. 2020.
od 11. 1. do 15. 1. 2021.
od 25. 1. do 29. 1. 2021.
 
Sigurnost i zaštita
Ugostiteljstvo
Kontaktnu nastavu je moguće izvoditi u sljedećim tjednima:
od 14. do 18. 12. 2020.
od 18. do 22. 1. 2021.

 


Najnovije obavijesti