Novost

VAŽNO - objavljene RANG-LISTE državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021.

17.11.2020 09:17 Novosti

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio. 
Rang-liste dostupne su na poveznicihttps://stemstipendije.mzo.hr/. 
Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi. 
Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. 
Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznicihttps://stemstipendije.mzo.hr/. 
Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do subote, *21. studenoga 2020. godine, do 12 sati*na poveznicihttps://stemstipendije.mzo.hr/,kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. 
Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora. Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote. 
U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_78_1592.html>(Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina. 
Kreiraju se i dvije zasebne rang-liste (/Izdvojene//stipendije/) za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području. 
Dodatno, molimo Vas da obavijest o objavljenim rang-listama objavite i na mrežnoj stranici visokog učilištate podijelite u sustavu Merlin,a dodatno ih možete uputiti da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja <https://mzo.gov.hr/>, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije <https://www.facebook.com/mzostemstipendije/> u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija. 
Za sve ostale informacije Vi i studenti možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr

Najnovije obavijesti